ШК. 2023/2024.

Припремно предшколски програм 2023/24.

Годишњи извештај самовредновања 2022/23.

Подела предмета на наставнике 13.11.2023

Распоред часова по предавачима од 13.11.2023.

Распоред часова по одељењима од 13.11.2023.

Финансијски план за шк. 2023-2024.

Информатор о раду школе

План јавних набавки за 2023.

Годишњи план рада школе за школску 2023-2024.

Школски програм- општи део

Годишњи план рада школе за шк. 2023-2024.doc

АНЕКС Школски програм дигитални свет 4

Анекс ГП за шк. 2023-24.

Прилог 1- подела предмета на наставнике са изборном наставом

Прилог 2 – распоред часова разредне и предметне наставе

Прилог 3- Четрдесеточасовна радна недеља- разредна настава

Прилог 4- Четрдесеточасовна радна недеља- предметна настава

Прилог 5-Четрдесеточасовна радна недеља- продужени боравак

Прилог 6-Четрдесеточасовна радна недеља- Стручни сарадници

Прилог 7- План рада одељењског старешине и одељењске заједнице

Прилог 8-Акциони план за заштиту ученика од дискриминације

Прилог 9- Обогаћени једносменски рад

Прилог 10-Пројекат „Заједно ка средњој школи – подршка ученицима из осетљивих група у преласку у средњу школу“

Извештај о реализацији ГП за шк. 2022-2023.

Извод из записника НВ од 13. 9. 2023.

Извод из записника НВ од 30. 8. 2023.

Летопис школе 2022/23.

Правилник о СУ за 2023/24.

Писана провера прво полугодиште – старији разреди

Писмене провере прво полугодиште- млађи разреди

Тимови већа 2023-2024.

Слободне наставне активности

Допунска и додатна први циклус за шк. 2023-24.

Допунска и додатна други циклус за шк.2023-24.

План посете 4 и 8 разред за шк. 2023.-24

Дан отворених врата

Час одељенског старешине

Распоред часова млађих разреда

Млађи разреди-дежурни

Старији разреди- дежурни

Рaспоред звоњења – подручна одељења

Распоред звоњења- централна школа

Распоред часова по одељењима

Распоред часова по предавачима

Распоред одељења

Извештај о раду директора 2022-23

Правилник о календару образовања рада за школску 2023/2024.