Историјат школе

       Основна школа „Вук Караџић“ у Сурдулици представља jединствену организациjу – установу. Школа има своjство правног лица, са правима, обавезама и одговорностима на основу измена и допуна Закона о основама система образовања и васпитања, Статута школе и других законских прописа.

     Основна школа „Вук Караџић“ у Сурдулици почела је са радом 1979. године  на парцели чија је површина 1h 43a 90m2,  од чега је под објектом 18a 02m2, спортски терени са двориштем 1h 43а 90м2.Укупна површина школске зграде, заједно са фискултурном салом је 3921 м2 и распоређена је на 24 учионице укупне површине 1338м2, кабинете за хемију, биологију, географију, музичку културу, информатику и енглески језик  укупне површине 300м2, фискултурну салу од 350м2, библиотеку од 76м2, радионице од 64м2, школску кухињу са трпезаријом површине 100м2, зубну амбуланту од 30м2, зборницу од 100м2, 5 канцеларија укупне површине 130м2, простор за помоћно особље од 25м2, портирницу од 10м2. Ходници, холови, помоћне просторије, степеништа и котларница су на површини од 1398 м2.

     Од самог почетка настава се одвијала у новој школској згради која је до данас готово у потпуности реновирана.

     Школа обухвата сву децу коjа су обавезна да похађаjу наставу, узраста од 6,6 до 15 година.

   Школа има у свом саставу три четвороразредна одељења у Алакинцу, где је површина школске зграде 270m2, Биновцу ( 280м2) и Сувојници (260м2).

    Маја месеца 2010. године школа је добила сертификат «Школа без насиља».

   У пројекту Професионалне оријентације захваљујући раду Тима за ПО постала је Ментор школа.

 

Picture26_wooden-107

2

1