Запослени

       
Данило Булатовић      
Директор школе

Aдминистративни радници

1.       Јелена Богдановић Секретар школе
2.       Ирена Николић Психолог
3.       Марија Николов Психолог
4.       Тамара Христов Педагог
5.       Верица Јовановић Руководилац рачуноводства
6.       Весна Аризановић Административно-финансијски радник
7.       Ивана Томић Административно-финансијски радник
8.       Маја Стошић Библиотекар


Наставни кадар: 

Р.бр. Име и презиме НАЗИВ ПРЕДМЕТА
1.             Александра Тасић БИОЛОГИЈА
2.             Жаклина Станојковић СРПСКИ ЈЕЗИК
3.             Ирена Антић СРПСКИ ЈЕЗИК
4.             Јадранка Лазаревић СРПСКИ ЈЕЗИК
5.             Милош Стојановић СРПСКИ ЈЕЗИК
6.             Драгана Нешић СРПСКИ ЈЕЗИК
7.             Милена Митић РУСКИ ЈЕЗИК
8.             Јане Митов РУСКИ ЈЕЗИК
9.             Љубинка Јовановић ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
10.         Јасмина Здравковић ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
11.         Мирјана Џонић ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
12.         Весела Ристић ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
13.         Тамара Стојановић ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
14.         Марија Ђурђановић ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
15.         Гордана Тасић ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
16.         Јелица Мочиловић ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
17.         Негован Вучковић МУЗИЧКА КУЛТУРА
18.         Владимир Станкулић МУЗИЧКА КУЛТУРА
19.         Иван Мирков ГЕОГРАФИЈА
20.         Жарко Миленковић ГЕОГРАФИЈА
21.         Немања Вучковић ЛИКОВНА КУЛТУРА
22.         Петар Петровић ЛИКОВНА КУЛТУРА
23.         Петар Јанковић ТИО
24.         Сања Спасић ТИО
25.         Владица Спасић ФИЗИКА
26.         Братислав Радовановић ФИЗИКА
27.         Саша Вукашиновић МАТЕМАТИКА
28.         Предраг Станковић МАТЕМАТИКА
29.         Радмила Костадинов Стојановић МАТЕМАТИКА
30.         Срђан Момчиловић МАТЕМАТИКА
31.         Владица Јовановић МАТЕМАТИКА
32.         Биљана Антић ХЕМИЈА
33.         Драган Станисављевић ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
34.         Зоран Јовановић ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
35.         Бобан Станковић ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
36.         Ненад Ђорђевић ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
37.         Милош Милић ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
38.         Драгана Станковић ИСТОРИЈА
39.         Небојша Дојчиновић ИСТОРИЈА
40.         Душанка Стаменковић ИСТОРИЈА
41.         Тања Аризановић3 ИСТОРИЈА
42.         Олгица Стокић БИОЛОГИЈА
43.         Аритон Михајловић РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
44.         Миљана Јанковић ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
45.         Јелена Најдановић ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
46.         Никола Петров ВЕРСКА НАСТАВА
47.         Славица Богдановић РАЗРЕДНА.НАСТАВА
48.         Светлана Стојановић РАЗРЕДНА НАСТАВА
49.         Иванка Ристић РАЗРЕДНА НАСТАВА
50.         Душка Ђокић РАЗРЕДНА НАСТАВА
51.         Снежана Мицић РАЗРЕДНА НАСТАВА
52.         Мирјана Радоичић РАЗРЕДНА НАСТАВА
53.         Виолета Миленковић РАЗРЕДНА НАСТАВА
54.         Виолета Станковић РАЗРЕДНА НАСТАВА
55.         Југослав Миленковић РАЗРЕДНА НАСТАВА
56.         Драгана Анђелковић РАЗРЕДНА НАСТАВА
57.         Добрила Стојковић РАЗРЕДНА НАСТАВА
58.         Александра Филиповска РАЗРЕДНА НАСТАВА
59.         Снежана Петровић РАЗРЕДНА НАСТАВА
60.         Далиборка Милосављевић РАЗРЕДНА НАСТАВА
61.         Данијела Момчиловић РАЗРЕДНА НАСТАВА
62.         Љубинка Анђелковић РАЗРЕДНА НАСТАВА
63.         Крста Крумов РАЗРЕДНА НАСТАВА
64.         Синиша Миленковић РАЗРЕДНА НАСТАВА
65.         Љубица Николов РАЗРЕДНА НАСТАВА
66.         Љиљана Миленковић РАЗРЕДНА НАСТАВА
67.         Мирко Миленковић РАЗРЕДНА НАСТАВА
68.         Жикица Петковић РАЗРЕДНА НАСТАВА
69.         Јасмина Марковић ВАСПИТАЧ

Ненаставно особље

Р. бр. Име и презиме Радно место
1.       Ивица Јовановић Ложач
2.       Радмила Стојименовић Помоћни радник
3.       Силвана

Димитријевић

Помоћни радник
4.       Зорица Ивковић Сервирка у школској кухињи
5.       Салимовић Романа Помоћни радник
6.       Милена Станојев Помоћни радник
7.       Срђан Стојименовић Домар школе
8.       Славица Мијаиловић Помоћни радник
9.       Симионка Џонић Помоћни радник
10.   Драгиња Раимовић Помоћни радник
11.   Ивана Крстић Помоћни радник
12.   Љиља Илић Помоћни радник
13.   Милица Миљковић Помоћни радник
14.   Дејан Јакуповић Педагошки асистент