Запослени

         
Драгана Нешић      
Директор школе

Aдминистративни радници

1.       Јелена Богдановић Секретар школе
2.       Ирена Николић Психолог
3.       Маја Стошић Библиотекар
4.       Тамара Христов Педагог
5.       Верица Јовановић Руководилац рачуноводства
6.       Весна Аризановић Административно-финансијски радник
 
    
 

1.9.2021.

ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА НА НАСТАВНИКЕ И ОДЕЉЕЊА НА ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ

2021/2022.

 

I1 Снежана Мицић
I2 Мирјана Радоичић
I3 Виолета Миленковић
I4 Драгана Анђелковић-Алакинце
I5 Жикица Петковић-Биновце
I6 Биљана Станковић-Сувојница
 

 

II1 Данијела Момчиловић
II2 Виолета Станковић
II3 Југослав Миленковић
II4 Далиборка Милосављевић
II5 Тања Аризановић
II6 Мирко Миленковић-Сувојница
 

 

 
III1 Александра Филиповски
III2 Славица Богдановић
III3 Светлана Стојановић
III4 Добрила Стојковић-Алакинце
III5 Жикица Петковић-Биновце
III6 Снежана Петровић-Сувојница
 

 

 
IV1 Синиша Миленковић
IV2 Иванка Ристић
IV3 Душка Ђокић
IV4 Далиборка Милосављевић-Алакинце
IV5 Тања Аризановић-Биновце
IV6 Мирко Миленковић-Сувојница
Српски језик Ирена Антић  VI1 VI1-4
  Милица Ћирић Стошић VII2 VII1-4
  Јадранка Лазаревић VIII4 VIII1-4
  Жаклина Станојковић V1-4
     
Математика Саша Вукашиновић VI1-4
  Даниела Михајловић VII1, VII2, VII3
  Предраг Станковић VIII1 VII4, VIII1,2,4
  Драгана Ристић  V3 VIII3, V1-4
     
Енглески језик Тамара Стојановић   VII1 VI3, VII1-4, VIII1-4

 

  Гордана Тасић  V1 I1,I2,I3  II1,II2 , II3, V1, V2    Биновце
  Марија Ђурђановић  V3,  III1, III2, III3  IV1,IV2,IV3, Алакинце
  Јелица Момчиловић V4  VI1, VI2, VI4,  Сувојница
Француски језик Љубинка Јовановић VII3 V1/4,  V2/3,  VI1/3,  VI2/4         VII   VIII
     
Руски језик Јане Митов VII3, VIII1, VIII2, VIII3/4
  Бојана Стаменковић V1/4,  V2/3,  VI1/3,  VI2/4  VII2,  VII1, VII4
     
Биологија Александра Тасић VIII2 V1-4, VIII1-4, VI1, VI2
  Биљана Пантић VII1-4
  Маја Велинов VI3, VI4
Хемија Биљана Антић VI3 VII1-4   VIII1-4
     
Физика Братислав Радовановић VII1-4
  Бранислава Станковић VI1-4
  Дарјана Миленовић VIII1-4
     
 Историја Драгана Станковић V1-4, VI1-4
  Душанка Стаменковић VII1, VII2
  Зорица Спиридонова VII3, VII4, VIII4
  Небојша Дојчиновић VIII1,2,3
     
Географија Иван Мирков V2 V1-4, VI1-4, VII1-4
  Жарко Миленковић VIII1-4
     
Техника и технологија Миљана Јанковић VI2 V2, VI1-4  VII1-4
  Maрија Иванов V1, V3, V4, VIII1, VIII2, VIII3, VIII 4
     
Физичко и здравствено образовање и Обавезне физичке активности Зоран Јовановић V4 V1-4  V1,3,4   VII4  VIII1,2
  Драган Станисављевић VI4 VI1-4   VI1,3,4  VII1, VII2,VII3
  Ненад Ђорђевић VIII3 VIII3, VIII4  V2,VI2
Информатика и рачунарство Аритон Михајловић

Maрија Иванов

VII1-4, VIII1-4, VI1, VI2

V1, V4

  Ивица Трајковић  VI3, VI4
  Миљана Јанковић V2,V3
Музичка култура Негован Вучковић VII4 V, VI, VII, VIII

 

Ликовна култура Петар Петровић V, VI, VII, VIII

 

Грађанско васпитање Љубинка Јовановић 7 групa

 

  Милица Ћирић Стошић 1 група

 

Верска настава Данијел Анђелковић V1/V2, V3/V4, VI1/VI2, VI3/VI4, VII1/2, VII3/4, VIII1/4, VIII2/3   Сувојница 3 групе
  Ивица Трајковић  I-IV     3 групе у Алакинцу
Чувари природе Биљана Пантић VI-1 група
  Александра Тасић V-2 групе
Домаћинство Биљана Антић VII, VIII-2 групе
Цртање, сликање и вајање Данило Булатовић V-2, VI-1, VII-1,VIII-1
     
Хор и оркестар Негован Вучковић

 

VI-2 групе, VII-1групa, VIII-1групa
Једносменски рад Maрија Иванов Алакинце
  Милица Ћирић Стошић Сувојница

 

  Миљана Јанковић Биновце
Продужени боравак Јелена  Најдановић  
Припремно-предшколско одељење Јасмина Марковић  
Педагошки асистент Дејан Jакуповић