Запослени

Драгана Нешић, Директор школе

Aдминистративни радници

1.       Јелена Богдановић Секретар школе
2.       Ирена Николић Психолог
3.       Маја Стошић Библиотекар
4.       Тамара Христов Педагог
5.       Верица Јовановић Руководилац рачуноводства
6.       Весна Аризановић Административно-финансијски радник
 
    
 

1.9.2022.

ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА НА НАСТАВНИКЕ И ОДЕЉЕЊА НА ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ

2022/2023.

I1 Синиша Миленковић
I2 Иванка Ристић
I3 Душка Ђокић
I4 Далиборка Милосављевић-Алакинце
I5 Тања Аризановић-Биновце
I6 Мирко Миленковић-Сувојница
III1 Данијела Момчиловић
III2 Виолета Станковић
III3 Југослав Миленковић
III4 Далиборка Милосављевић
III5 Тања Аризановић
III6 Мирко Миленковић-Сувојница
IV1 Александра Филиповски
IV2 Славица Богдановић
IV3 Светлана Стојановић
IV4 Добрила Стојковић-Алакинце
IV5 Жикица Петковић-Биновце
IV6 Снежана Петровић-Сувојница

 

Српски језик Ирена Антић VII1 VII1-4
  Милица Ћирић Стошић VII2 VIII1-4
  Јадранка Лазаревић V4 V1-4
  Жаклина Станојковић VI1-4
 
Математика Саша Вукашиновић VII1-4
  Владица Јовановић VIII1, VIII2, VIII3
  Предраг Станковић V1 V1-4, VIII4
  Драгана Ристић  VI3  VI1-4
 
Енглески језик Тамара Стојановић   VIII1 IV1-3, VI2, VI4, VIII1-4

 

  Гордана Тасић  VI1 II1-3, III1-3, V4, VI1,  Биновце
  Марија Ђурђановић  VI3,  I1-3, V1-3,  Алакинце
  Јелица Момчиловић VII1-4,  Сувојница
Француски језик Љубинка Јовановић VIII3 V, VI, VII, VIII
 
Руски језик Александра Анђелковић V, VIII3
  Бојана Стаменковић VI, VII, VIII1, VIII2, VIII4
 
Биологија Александра Тасић V2 V1-4, VI1-4, VII1, VII2
  Биљана Пантић VIII1-4
  Маја Велинов VII3, VII4
Хемија Биљана Антић VII3 VII1-4   VIII1-4
 
Физика Братислав Радовановић VIII1-4
  Бранислава Станковић VI1-4, VII1-4
 
 
 Историја Драгана Станковић V1-4, VI1-4
  Зорица Спиридонова VIII1-4
  Небојша Дојчиновић VII1-4
 
 
Географија Иван Мирков VI2 V1-4, VI1-4, VIII1-4
  Жарко Миленковић VII1-4
 
Техника и технологија Миљана Јанковић VII2 VII1-4
  Maрија Иванов V1-3
  Стефан Петровић V3, V4, VI1-4, VIII1-4
Физичко и здравствено образовање и Обавезне физичке активности Зоран Јовановић VI4 V1  VI1-4   VIII4  VIII1
  Драган Станисављевић VII4 V1, V2, VII1-4, VIII2, VIII1
  Ненад Ђорђевић VIII3 V2, V3, V4
Информатика и рачунарство Аритон Михајловић VI1, VI2, VII1-4, VIII1-4
  Ивица Трајковић  VI3, VI4
  Стефан Петровић

Марија Иванов

V3,V4

V1, V2

Музичка култура Негован Вучковић VIII4 V, VI, VII, VIII

 

Ликовна култура Петар Петровић V, VI, VII, VIII

 

Грађанско васпитање Љубинка Јовановић
  Биљана Антић  

 

Верска настава Данијел Анђелковић Старији разреди + Сувојница
  Ивица Трајковић  Млађи разреди + Алакинце
Вежбањем до здравља Ненад Ђорђевић

Зоран Јовановић

Драган Станисављевић

Домаћинство Биљана Антић
Моја животна средина Александра Тасић

Биљана Пантић

Цртање, сликање и вајање Данило Булатовић
Музиком кроз живот Негован Вучковић
Филозофија са децом Данило Булатовић

Милица Ћирић Стошић

Једносменски рад Maрија Иванов/Миљана Јанковић Алакинце
Марија Иванов  

Сувојница

 

  Миљана Јанковић Биновце
Продужени боравак Јелена  Најдановић

Надица Павловић

Припремно-предшколско одељење Јасмина Марковић
Педагошки асистент Дејан Jакуповић