Запослени

Драгана Нешић, Директор школе

Aдминистративни радници

1.       Јелена Богдановић Секретар школе
2.       Ирена Николић Психолог
3.       Маја Стошић Библиотекар
4.       Тамара Христов Педагог
5.       Верица Јовановић Руководилац рачуноводства
6.       Весна Аризановић Административно-финансијски радник
 
    

Подела предмета на наставнике 2023/24.
Подела часова на наставнике 2022/23.