Кабинети и просторије

Географски кабинет

Биолошки кабинет

Хемијски кабинет

Информатички кабинет

Музички кабинет

Фискултурна сала

Библиотека

Зубна ординација

Учионице

Припремно одељење

Продужени боравак

Ђачка кухиња

Централна школа

Подручна школа –
Алакинце

Подручна школа –
Биновце

Подручна школа –
Сувојница