Обогаћени једносменски рад

Обогаћени једносменски рад

Tоком школске 2019/2020. године у нашој школи почела је реализација пилот пројекта чији је главни циљ пружање додатне образовно-васпитне подршке у учењу и развоју ученика кроз различите моделе обогаћеног једносменског рада у основној школи. Пројекат се наставља и у школској 2023/2024.години и пријавило се 56 ученика ( 20 у подручном одељењу  Алакинцу, 19 у подручном одељењу Биновцу и 17 у подручном одељењу Сувојници)..

Изабрани садржаји биће понуђени свим ученицима у подручним одељењима у Алакинцу, Биновцу и Сувојници. 

       Опис реализације Пројекта и време реализације дати су у Прилогу 9 Годишњег плана рада школе.