Ученички парламент

Koнститативна седница Ученичког парламента у 2021/22. години

На трећем састанаку УП изабрано је руководство УП тајним гласањем. Комисију за прегледање гласачких листића, за пребројавање гласова и регуларност самог тока гласања чине: Ивона Стојановић, Анђела Новковић и Богдан Петковић. Кандидати за председника УП биле су: Ема Недељков и Ива Цветковић. Већином гласова победила је Ива Цветковић. Председник УП у школској 2021/2022. години биће Ива Цветковић, заменик председника Ема Недељков, а записничар Анђела Митровић.

 

 

 

 

 

Шта је то Ученички парламент?

То је законом загарантована формална институција која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу.

Као и прошле, тако и ове године,  изабрани су чланови Ученичког парламента . Чланове Ученичког парламента представљају ученици седмог и осмог разреда и они се бирају од стране одељења. Сваки парламент мора имати председника, потпредседника и записничара.

Ове године, на састанку који је одржан 26.09.2011.године, извршен је избор председника. Кандидати су били Андреа Ивковић и Милана Стаменковић. Избору су присуствовали сви чланови парламента као и психолог школе Марија Николов и библиотекар Маја Стошић.

 

Након читања и излагања идеја за следећу школску годину, кренуло се са тајним гласањем. Већи број гласова добила је Милана Стаменковић, ученица осмог разреда. Заменик председника је Андреа Ивковић, док је записничар Анђела Николић.

Чланови парламента немају лаку улогу. На почетку треба пажљиво осмислити план и програм рада за ову школску годину. У току рада парламента могуће су измене и допуне тог оквирног плана на иницијативу неког члана или радне групе, уз објашњење.

Чланови парламента за шк.2017/18.

План рада парламента за шк. 2017/18.