ШК. 2022/23.

Збирни распоред предавача од 28.10.2022. године

Збирни распоред одељења од 28.10.2022. године

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ И ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

Календар такмичења и смотри у 2022/23. школској години

Измене у вези са завршним испитом за школску 2022/2023. годину

Нови правилник о дипломама

ИНФОРМАТОР О РАДУ ШКОЛЕ – ОШ „ ВУК КАРАЏИЋ“ СУРДУЛИЦА 26.10.2022. ГОДИНА

Тимови и Стручна већа

План и програм рада Ученичког парламента

Распоред допунске и додатне наставе за други циклус

Распоред допунске и додатне наставе за први циклус

Распоред дежурства

План упознавања ученика четвртог разреда са предметним наставницимa у петом разреду

Уџбеници за школску 2022/23.

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗА 1. ПОЛУГОДИШТЕ 2022/2023.

Распоред часова млађих разреда у подручним одељењима од 1. 9. 2022.

Распоред часова – млађи разреди 2022/23.

Збирни распоред предавача за период од 1. 9. 2022.

Збирни распоред одељења за период од 1. 9. 2022.

 

Изводи из записника НВ за школску 2022/2023. годину

Извод из записника НВ од 15. 9. 2022.

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПЕРИОД 2022/2023 – 2025/2026. ГОДИНЕ

Годишњи план рада школе за школску 2022/2023. годину

Савет родитеља

Школски одбор