ШК. 2020/21.

Извод са записника НВ од 31.08.2021.

Извод са записника НВ од 18.08.2021.

Извод са записника НВ од 11.06.2021.

Извод са записника НВ од 22.06.2021.

Извод са записника НВ од 15.04.2021.

Извод са записника НВ од 25.03.2021.

План упознавање ученика 4. раз. са предметним наставницима у 5.раз.

Распоред писмених провера-2. полугодиште

Извод са записника НВ од 21.12.2020.

Извод са записника НВ од 05.11.2020.

Распоред наставника за период од 28.09.2020.

Распоред часова по одељењима виших разреда за период од 28.09.2020.

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА 27.9.2020.

Распоред писмених провера дужих од 15 минута

Дежурни наставници od 01.09.2020

Дежурни учитељи od 01.09.2020.

Распоред учионица

Распоред часова млађих разреда за период од 01.09.2020.

Распоред часова по одељења-2.смена за период од 01.09.2020. до 25.09.2020.

Распоред часова одељења- 1.смена за период од 01.09.2020. до 25.09.2020.

Списак запослених за шк.2020-21.

САВЕТ РОДИТЕЉА – СПИСАК

Посебан план и програм рада за шк.2020/21.

Годишњи план рада за шк.2020-21.  

Извештај о реализацији год. плана за шк.2019-20.

Извод са записника НВ од 24.09.2020.

Извод са записника НВ од 15.09.2020.

Извод са записника НВ од 04.09.2020.