Контакт

 

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ СУРДУЛИЦА

 ул. Јадранска бб,   17530 Сурдулица

Тел. 017/825-950;   Email : vukovci.surdulica@gmail.com

                          КАКО СТИЋИ ДО НАС?

 У СВАКОМ ТРЕНУТКУ ПОМОЋ МОЖЕТЕ ДОБИТИ ОД РАЗРЕДНОГ СТАРЕШИНЕ, ПП СЛУЖБЕ, ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ ИЛИ ПОЗИВОМ НА БР.ШКОЛЕ ИЛИ НЕКИ ОД СОС БРОЈЕВЕ   

 

СОС ТЕЛЕФОНИ  (ПОЗИВИ СУ БЕСПЛАТНИ)

19833 НАЦИОНАЛНИ КОНТАКТ ЦЕНТАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ НА ИНТЕРНЕТУ 

0800/ 200-201 – СОС ТЕЛЕФОН ЗА ПОМОЋ ЖРТВАМА ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА