Инклузивно образовање

 

  Циљ обуке је био тај да учесници допринесу прихватању и развијању концепта инклузивног образовања у својим школама, као и да учествују у планирању и реализацији активности инклузивног образовања кроз развијање индивидуалних образовних планова (ИОП) заснованих на педагошком профилу детета као и да координирају активности стручног тима за инклузивно образовање.

Обука је обухватала два модула: инклузивно образовање – КВАЛИТЕТНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА СВЕ и израду и примену индивидуалног образовног плана.

„Инклузија је процес решавања и реаговања на разноврсност потреба свих ученика кроз све веће учествовање у учењу, културама и заједницама и све мању искљученост у оквиру образовања и из њега. Он обухвата промене и измене садржаја, приступа, структура и стратегија, са заједничком визијом која обухвата сву децу одговарајуће старосне доби са убеђењем да је редовни образовни систем одговоран за образовање деце.“ ( УНЕСКО, конференција у Саламанки, 1994. год.)Сва деца имају право на образовање и васпитање. Наставници и школе треба да прилагоде начин рада тако да излазе у сусрет потребама деце. За дете и ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, установа обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека и доноси индивидуални образовни план (ИОП).

Циљ индивидуалног образовног плана јесте постизање оптималног укључивања детета и ученика у редован образовно-васпитни рад и његово осамостаљивање у вршњачком колективу.

Семинар је био врло едукативан и у договору са водитељкама програма сви учесници семинара су добили задатак да одрже предавање у својим школама и пренесу својим колегама све што су научили на овом дводневном семинару.

Чланови тима инклузивног образовања за шк. 2017/18.

План инклузивног образовања за шк. 2017/18.