Годишњи план рада, одлуке и извештаји

2023/2024.

Информатор о раду школе, 2024.

Одлука о избору уџбеника други и шести разред – за школску 2024-2025.годину

Извод из Записника са седнице НВ одржане дана 20.12.2023.

Планови органа установе

Припремно предшколски програм

Годишњи извештај самовредновања 2022/23.

Информатор о раду школе

Годишњи план рада школе за школску 2023-2024.

Школски програм- општи део

Годишњи план рада школе за шк. 2023-2024.doc

Годишњи план рада школе за шк. 2023-2024.pdf

АНЕКС Школски програм дигитални свет 4

Анекс ГП за шк. 2023-24.

Прилог 1- подела предмета на наставнике са изборном наставом

Прилог 2 – распоред часова разредне и предметне наставе

Прилог 3- Четрдесеточасовна радна недеља- разредна настава

Прилог 4- Четрдесеточасовна радна недеља- предметна настава

Прилог 5-Четрдесеточасовна радна недеља- продужени боравак

Прилог 6-Четрдесеточасовна радна недеља- Стручни сарадници

Прилог 7- План рада одељењског старешине и одељењске заједнице

Прилог 8-Акциони план за заштиту ученика од дискриминације

Прилог 9- Обогаћени једносменски рад

Прилог 10-Пројекат „Заједно ка средњој школи – подршка ученицима из осетљивих група у преласку у средњу школу“

Извештај о реализацији ГП за шк. 2022-2023.

Извештај о раду директора  2022-23

ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Евиденцијa лица за заштиту података

Годишњи план рада школе за школску 2022/2023. годину

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. Г0ДИНУ

Годишњи план рада школе за школску 2021/2022. годину

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. Г0ДИНУ

Одлука ЂАКА ГЕНЕРАЦИЈЕ

Годишњи план рада за шк.2020-21.

Посебан план и програм рада за шк.2020/21.

Извештај реализације плана програма за шк.2019-20.

Годишњи план за шк. 2019-20.