Пробни завршни и Завршни испит

2023/2024.

Календар активности за спровођење завршног испита

Памфлет 2023 вер 2

2022/2023.

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ И ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

Измене у вези са завршним испитом за школску 2022/2023. годину

 

ШКОЛСКА 2020/2021. ГОДИНА

Извештај о резултатима завршног испита школске 2020/2021.

Упуство за ученике и родитеље

Упуство за приговоре

Моја средња школа

Информације о завршним терминима

Конкурс за упис у средњу школу

Календар активности ЗИ за 2020_2021.

Упутство за директоре школа, одељенске старешине, дежурне наставнике у ученике за пробни завршни испит

 

ВАЖНО,БИТНО, ХИТНО!!!

Поштовани родитељи и други законски заступници ученика који уписују средњу школу, у прилогу је обавештење о електронској пријави за упис ученика у средњу школу. Информишите се на време!

Обавештење за родитеље ученика осмог разреда

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ  ГИМНАЗИЈЕ-  ИТ ОДЕЉЕЊЕ У ВРАЊУ

Поштовани родитељи и ученици,

Обавештавамо вас да и ове године Гимназија „Бора Станковић“ у Врању уписује специјализовано ИТ одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.

Пријављивање за полагање посебног пријемног испита ове године биће електронским путем преко портала „Моја средња школа“ у периоду од 12. до 15. априла 2021. године.

Сви који не искористе предност електронског подношења пријава за полагање пријемног испита, пријаву у папирном облику моћи ће да поднесу 15. и 16. априла у школама које имају специјализована одељења.

Пријемни испит биће одржан 9.5.2021. год.

Гимназија „Бора Станковић“ као и сваке године тако и ове, врши припремну наставу из математике за полагање посебног пријемног за овај смер.
Припремну наставу ће ове године држати професор Татјана Станојковић, преко гугл учионице чији је код sb7shh5 за почетак, а ако епидемиолошке мере буду дозвољавале у договору са професором који држи наставу, настава се може реализовати у просторијама школе.

Све потребне и важне информације налаза се и на сајту школе www.vranjskagimnazija .edu.rs

 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ  УЧЕНИКА  ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС У СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ОДЕЉЕЊА ГИМНАЗИЈА И УМЕТНИЧКИХ ШКОЛА

Поштовани родитељи и ученици, 

Обавештавамо вас да ћe у периоду од 12. до 15. априла 2021. године, родитељи, односно други законски заступници моћи да пријаве своје дете за полагање пријемног испита за упис у специјализована одељења гимназија и уметничких школа електронским путем на портал у Moja средња школа (mojasrednjaskola.gov.rs). Сви који не искористе предност електронског подношења пријава за полагање пријемног испита, пријаву у папирном облику моћи ћe да поднесу 15. и 16. априла 2021. године, у средњим школама које имају специјализована одељења, као и у уметничким школама.

У складу са Конкурсом за упис ученика у први разред средње школе за школску 2021/2022. годину, који расписује Министарство просвете, науке и технолошког развоја, пријемни испити за ове школе, биће реализовани у средњим школама од 7. до 16. маја 2021. године. Родитељи, односно други законски заступници моћи ћe по први пут онлајн да остваре увид и у резултате.

ШК. 2019/2020.

Информације за Специјализовано ИТ одељење SpecITodeljenja

На овој страни се налазе све потребне информације и ученицима и родитељима  везане за Завршни испит и упис у средње школе. 

Све податке везане за ученике пратите на сајту искључиво користећи личну шифру која се додељује сваком ученику: http://www.upis.mpn.gov.rs/Cir/Pocetna

Завршни испит испитује степен усвојености образовних стандарда за крај основног образовања и обавезан је за све ученике. Рангирање ученика за упис у средње школе врши се на основу општег успеха ученика у VI, VII и VIII разреду и укупног броја поена на завршном испиту.

БОДОВАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА И ОПШТЕГ УСПЕХА 

Успех на завршном испиту исказује се бројем бодова освојених на тесту из српског, односно матерњег језика, математике и на комбинованом тесту из природних и друштвених наука (биологија, географија, историја, физика и хемија).

  • На основу успеха на завршном испиту кандидат може да освоји највише 40 бодова, односно највише по 13 бодова на тесту из српског, односно матерњег језика и математике и 14 бодова на комбинованом тесту.
  • Општи успех од шестог до осмог разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се општи успех, остварен на крају шестог, седмог и осмог разреда, заокружен на две децимале, сабере и затим помножи бројем четири (4). На основу општег успеха од шестог до осмог разреда кандидат може да оствари највише 60 бодова.

Oд школске 2015/2016. године важи првило да ЧЕТВОРОГОДИШЊУ СРЕДЊУ ШКОЛУ могу уписати само они ученици који у коначном збиру (успех из школе + број бодова на завршном испиту) остваре више од 50 поена.

И ове школске године ученици добијају додатне поене за успехе на републичким такмичењима у осмом разреду и то само из оних предмета из којих полажу завршни испит. Ово не важи за рангирање приликом уписа у специјализована одељења у појединим средњим школама.

Ученици који положе пријемни испит за упис у неко од специјализованих одељења дужни су да полажу и завршни испит!!!

 Сваки ученик у листи жеља наводи 20 средњошколских профила за које би волео да се школује, наводећи жеље редом по приоритетима. У зависности од броја бодова и предности остварених у основној школи и на завршном испиту, ученик се уписује у први наведени профил за који има довољан број бодова.

Пример попуњене листе жеље


ДОДАТНА ПОМОЋ УЧЕНИЦИМА И РОДИТЕЉИМА

Све информације везане за завршни испит и упис у средње школе можете погледати и на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја на адреси: http://www.mpn.gov.rs/upis-ucenika-u-srednju-skolu-2019-20/


Линк платформе завршног испита који  садржи задатке из математике и српског језика намењене ученицима који се спремају за полагање завршног испита:   http://www.zavrsniispit.math.rs


Све недоумице о Малој матури разрешите на следећем линку:  http://www.mala-matura.com


Линк за бољу припрему завршног испита као и бољу информисаност средњих школа: http://osnovneskole.edukacija.rs/maturanti-upis-u-srednje-skole


ДА СЕ НЕ ЗНА!!!

Упутство за ученике

Упутство за родитеље /старатеље

Календар активности уписа ученика у средњу школу

Конкурс за упис у средње школе

Допуна конкурса 1

Допуна конкурса 3

Допуна конкурса 4