Секције

САОБРАЋАЈНА  СЕКЦИЈА

За све ученике који желе да унапреде своју саобраћајну културу, да се лепо друже и такмиче у познавању саобраћаја; за све оне који желе да покажу спретност у савладавању препрека као бициклисти прави избор ће бити САОБРАЋАЈНА СЕКЦИЈА.

MОДЕЛАРСКА СЕКЦИЈА

На овим часовима ученици усавршавају знања стечена на часовима техничког и информатичког образовања и проширују их повезујући теорију са праксом.

На часовима се реализује:
– упознавање ученика са основним техничким законитостима на којима почива архитектура и грађевинарство и моделарство,
– упознавање са значајем техничко-технолошке документације
– развијање техничке културе и писмености
– подстицање афинитета ка техничким занимањима
– упознавање ученика са врстама и својствима материјала у макетарству (моделарству)
– оспособљавање ученика за правилан избор и руковање са материјалима и алатима
– примене теоријских знања у практичној изради пројекта
– самосталност у изради пројекта
– развијање моторичких вештина
– развијање такмичарског духа
– оспособљавање за будућа занимања из области архитектуре и грађевинарства, машинства
– омогућава развијање критичког мишљења…

РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА

Рецитаторска секција је једна од најстаријих и најуспешнијих секција у нашој школи .
Ову секцију похађају талентовани ученици за поезију ,казивање и рецитовање који се сами пријављују за рад у овој секцији.
Иначе рецитаторска секција ради по слободном принципу односно ученици сами бирају песму или текст по свом афинитету. Свој допринос ови ученици пружају и приликом организовања свих прослава и академија поводом обележавања значајних догађаја и празника.

Чланови ове секције остварују и запажене резултате на такмичењима рецитатора.

ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА

Међу бројним секцијама у нашој школи, литерарна свакако заузима значајно место. Несебичну помоћ у креирању књижевног израза и подстицање ученика на литерарно стваралаштво пружају професори српског језика и учитељи. Литерарна секција ове школске 2011/2012. године оформљена је на основу интересовања и личног опредељења ученика.

Циљеви секције су пре свега развојни и обухватају развијање вербалних ( логичких, реторичких, комуникационих… ) способности ученика кроз медијум писаних задатака. Кроз овакав вид наставе требало би доћи до комплетног унапређења језичких способности ученика ( дакле и говорне продукције ), способности логичког закључивања и слободног изражавања мисли и идеја.

Начињен је план рада за ову школску годину који, између осталог, предвиђа учешће на предстојећим литерарним конкурсима, сарадњу са градским књижевним клубовима,као и објављивање најуспелијих радова у школском часопису .

Младе поете и успешни прозни ствараоци, чланови ове секције, остварили су бројне запажене резултате.

 

НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА

У школи успешно ради и новинарска секција.

Први број школског листа „ Вуковци“ објављен је децембра 2011. године и био је посвећен:

– обележавању Дечије недеље;
– приредби поводом Дана школе;
– разним активностима у пројекту „ Школа без насиља“;
– интервју са наставницом Иреном Милошевић;
– интервју са ученицима који су постигли значајне резултате у спорту;
– награђеним литерарним и ликовним радови;
– наставничким бисерима;
– рубрици „Да ли знате“, у сарадњи са наставницом Сањом Тасић;
– и још многе.

Издавање часописа у електронској форми могућe је захваљујући интересовањима ученика школе, чланова новинарске секције, који су у редакцији листа и који својим предлозима, радом, идејама, новим захтевима осмишљавају коначни изглед и садржај листа у сарадњи са одговорним уредником проф. Мајом Стошић.

Лист представља ученике свих узраста у њиховим успесима у школским и ваншколским активностима, интересовањима, напредовању и догађаје у школи, сарадњу са друштвеном средином и шире, уметничка стремљења ученика, промене и осавремењавање школског простора.

Текстови, ликовни радови, фотографије у школском листу обједињују настојања чланова новинарске секције, али и оних ученика који то нису, а својим радовима сарађују у листу, да остане забележен живот и рад ОШ „Вук Караџић“.

 

ДРАМСКА СЕКЦИЈА

Драмска секција је можда најбољи вид комуникације и дружења међу ученицима. Позорница је спој музике, игре, глуме, покрета и слободе личности. Ту креативност полети и ученици често себе пронађу на тим сценама.Они бирају улоге које им одговарају , или чак припремају улоге према животним ситуацијама у којима се нађу.Позориште је слика живота са њеним лепим и тужним наличјем.

Ученици, глумци на пробама и представама показују да се само радом и упорношћу могу остваривати и највеће глумачке улоге. Пробе се, иначе, одржавају једном недељно, а уочи представа и чешће.Своје умеће и резултате свог рада чланови ове секције показују у оквиру приредби и академоја које се организују поводом обрлежавања значајних датума школе као и друштвено-исторјских збивања.