ШК. 2022/23.

Записник са 1. конст. седница савета родитеља 2022.

3. Седница савета родитеља 2023.

2. Седница савета родитеља 2023.

6. Седница савета рапдитеља 2023.

5. Седница савета рапдитеља 2023.

4. Седница савета рапдитеља 2023.

Збирни распоред предавача од 28.10.2022. године

Збирни распоред одељења од 28.10.2022. године

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ И ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

Календар такмичења и смотри у 2022/23. школској години

Измене у вези са завршним испитом за школску 2022/2023. годину

Нови правилник о дипломама

ИНФОРМАТОР О РАДУ ШКОЛЕ – ОШ „ ВУК КАРАЏИЋ“ СУРДУЛИЦА 26.10.2022. ГОДИНА

Тимови и Стручна већа

План и програм рада Ученичког парламента

Распоред допунске и додатне наставе за други циклус

Распоред допунске и додатне наставе за први циклус

Распоред дежурства

План упознавања ученика четвртог разреда са предметним наставницимa у петом разреду

Уџбеници за школску 2022/23.

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗА 1. ПОЛУГОДИШТЕ 2022/2023.

Распоред часова млађих разреда у подручним одељењима од 1. 9. 2022.

Распоред часова – млађи разреди 2022/23.

Збирни распоред предавача за период од 1. 9. 2022.

Збирни распоред одељења за период од 1. 9. 2022.

 

Изводи из записника НВ за школску 2022/2023. годину

Извод из записника НВ од 15. 9. 2022.

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПЕРИОД 2022/2023 – 2025/2026. ГОДИНЕ

Годишњи план рада школе за школску 2022/2023. годину

Савет родитеља

Школски одбор