Јавне набавке

План јавних набавки за 2024.

Правилник јавних набавки

План јавних набавки за 2023.

План јавних набавки за 2022. годину

ПЛАН НАБАВКИ НА КОЈИ СЕ ЗЈН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА 2022.ГОДИНУ

Јавни позив за електричну енергију

Конкурсна докуметација за ел. енергију

Јавни позив за извођење ексјурзује у шк. 2019/2020.

Конкурсна документација -екскурзија 2019/2020.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА-– набавка ђачких униформи

Јавна набавка мале вредности – НАБАВКА ЂАЧКИХ УНИФОРМИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности – Набавка ужине за ђачку кухињу за школску 2018/19. годину

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА УЖИНУ ШК.2018/2019.

Конкурсна документација – реконструкција спортских терена и уређивање слободних површина

Јавни позив- пројекат 2018. – реконструкција спортских терена и уређивање слободних површина

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ ШК. 2017/18.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ ШК. 2017/18.

ЈАВНА НАБАВКА – Набавка лож уља за грејну сезону 2015/16. годину

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА- за лож уље

ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Јавни позив

Kонкурсна документација- превоз

КОНКУРСНА ДУОКМЕНТАЦИЈА 2014.

ПОЗИВ ЗА ПРЕВОЗ

МОДЕЛ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈНМВ

ЈАВНИ ПОЗИВ – ЈНМБ РАДОВИ 2014.

ЈП УЖИНА

КД ЛОЖ УЉЕ

ПОЗИВ ЛОЖ УЉЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊЕ 2014.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 2014.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАКУ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ  2014.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЕКСКУРЗИЈУ 2013.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЕКСКУРЗИЈУ 2013

ПОЗИВ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ 2013..

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕВОЗ 2013.ГОДИНА

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ-ПРЕВОЗ

ПОЗИВ