Пројекат „Заједно и безбедно кроз детињство“

Пројекат  „Заједно и безбедно кроз детињство“

 

Министарство просвете и Министарство унутрашњих послова у школској 2023/2024.години у основним школама у Републици Србији реализује Пројекат “ Заједно и безбедно кроз детињство”.

Пројекат има за циљ подизање свести код ученика основних школа о последицама насилног понашања у стварном и виртуелном окружењу, препознавање различитих видова насиља и дискриминације, усвајање стратегија за помоћ другима у невољи ивештина ненасилно решавања конфликата, развијање саосећања и инфорисање о начинима помоћи, подршке и заштите, као и усвајање знања и вештина о безбедном учешћу у саобраћају и понашању у ванредним ситуацијама. Реализaција Пројекта ће допринети и јачању улоге Тимова за заштиту од дискриминације, злостављања и занемаривања у школи.

Сам Пројекат се реализује у два дела и то:

Први део:

  • У току првог полугодишта школске 2023/2024.године у свим одељењима петог и седмог разреда основних школа, планирана је реализација по једне радионице, у трајању од 90 минута, на тему “ Превенција вршњачког насиља у стварном и виртуелном окружењу.
  • Иста радионица се реализује током другог полугодишта у свим одељењима шестог и осмог разреда.

У реализацији интерактивних предавања, користиће се “ Kahoot” квиз и рад у групама у оквиру којих ће ученици уз подршку полицијских службеника и представнка школе усвојити вештине за мирно решавање вршњачких конфликата.

Наведену тему реализоваће полицијски службеници ПС Сурдулица у сарадњи са представницима школског Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, саветника- спољних сареадника за заштиту ученика од насиља у школама и других представника школе који буду одређени да учествују у спровођењу радионица.

Други део:

– Реализује се у одељењима првог циклуса образовања и васпитања.

  • У току првог полугодиђта школске 2023/2024.године у свим одељењнима првог и другог разреда школе планирано је спровођење по једне радионице, у трајању од 45 минута, на теме “ Безбедност деце у саобраћају” и “ Безбедност деце у ванредним ситуацијама”.
  • Исте радионице реализоваће се и током другог полугодишта у свим одељењима трећег и четвртог разреда.

За ученике издвојених одељења обезбедиће се присуство на радионицама у матичној школи.

Обе теме рализоваће полицијски службеници ПС  Сурдулица и ватрогасци спациоци.

Термини одржавања радионица усагласиће се у сарадњи школе и надлежне ПС у Сурдулици.