Професионална оријентација

ОШ „ Вук Караџић“ је кренула са реализацијом пројекта – Професионална оријентација ученика на прелазу у средњу школу.

Пројекат је за сада изборни, а од 2013. године биће обавеза сваке школе.

Након базичне обуке, за коју смо се пријавили добровољно, у којој је учествовало десетак школа, одабрани смо за ментор школу у реализацији овог пројекта и једина смо школа у целом Пчињском региону која је имала ту част да на основу ангажованости, заинтересованости и квалитета добије овај статус.

У периоду од 9. до 11. марта завршен је први циклус обуке наставног кадра за имплементацију овог пројекта. Предвиђена је још једна обука, чиме ће овај циклус имплементације бити комплетан. Овим пројектом биће обухваћени ученици VII и VIII разреда, наравно уз претходну сагласност родитеља, а у циљу подршке и помоћи приликом одабира будуће професије.

Пројекат се састоји од 24 радионице у VII и 31 у VIII разреду. Садржај радионица је веома занимљив и користан. Учесници пројекта пролазе кроз неколико фаза и то:

– самоспознаја;

– информисање о занимањима, каријери и путевима образовања;

– реални сусрети са светом рада и доношење одлуке о школовању и занимању;

– упознавање са могућностима школовања;

– проверавање свог профила са захтевима и одлучивање.

Поред рада са ученицима, постоје и радионице са родитељима како би их упознали са садржајем и захтевима самог пројекта.

Тим професионалне орјентације за шк. 2017/18.

План професионалне орјентације за шк. 2017/18.