Савет родитеља

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

Савет родитеља у школској 2022/ 2023. години

Састав Савета родитеља

Састав савета родитеља 2022-2023

САВЕТ РОДИТЕЉА

ОШ ВУК КАРАЏИЋ У СУРДУЛИЦИ

у школској 2022/23. години

 

ПРВИ РАЗРЕД

I /1 – СИНИША МИЛЕНКОВИЋ

АНДРЕА ВЕЛИЧКОВИЋ  Aлакинце, заменик: Иван Стаменковић Варденичка 5 Сурдулица

I /2 –ИВАНКА РИСТИЋ

МАРИЈА КЛЕЈИЋ, ул. Јужноморавски нови одред бб, Сурдулиц,

Заменик: Тамара Станисављевић Миланов, ул.   Омладинске радне бригаде бр.2, Сурдулица,

I /3 –ДУШКА ЂОКИЋ

МИЉАНА РАДУЛОВИЋ, ул, Вука Караџића, бр. 12, Сурдулица, заменик: Марија Ташић, село Житорађе,

I/4 –ДАЛИБОРКА МИЛОСАВЉЕВИЋ, Алакинце

НЕБОЈША ВАСЕВ, с. Алакинце, Сурдулица,  заменик: Дијана Богдановић, с. Алкинце, Сурдулица,

I /ТАЊА АРИЗАНОВИЋ, Биновце_

ФЕРДИЈАН ДЕМИРОВИЋ, Заменик:Ален Веселовић,

I/6 МИРКО МИЛЕНКОВИЋ, Сувојница

Слађана Стојановић, Заменик: Јелена Митровић,

ДРУГИ РАЗРЕД

II /1  – _СНЕЖАНА МИЦИЋ

ЖАНЕТА СТОЈКОВИЋ, с.Алакинце, 17530 Сурдулица, замена: Маријана Китановић, ул. Ђуре Јакшића 13/9, Сурдулица,

II /2  – _МИРЈАНА РАДОИЧИЋ

МИЛЕНА НЕШИЋ ВЕЉКОВИЋ, X српске ударне бригаде, 22, Сурдулица, заменик: Маја Николов,

II /3  – _ВИОЛЕТА МИЛЕНКОВИЋ

ВЕРИЦА СУВАЈЧЕВИЋ, ул. Вука Караџића бр.21, Сурдулица, Замена: Ана Вукашиновић, ул. Дрварска 15, Сурдулица,

II / 4 – ДРАГАНА АНЂЕЛКОВИЋ, Алакинце

ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ, Алакинце, Замена: Драгана Ђорђевић, с.Алакинце,

II / 5  ЖИКИЦА ПЕТКОВИЋ , Биновце

НЕМАЊА ЗИТИЋ, с.Биновце, заменик: Предраг Салијевић, с.Биновце,

II /6  Сувојница – _БИЉАНА СТАНКОВИЋ

ДРАГАНА СТОЈАНОВИЋ,  с. Сувојница, Заменик: Кристина Јанковић, с.Сувојница

ТРЕЋИ РАЗРЕД

III /1 – ДАНИЈЕЛА МОМЧИЛОВИЋ

ЂОРЂЕ СТАНКОВИЋ, ул. Велибора Стајића 34, Сурдулица, заменик: Драгана Марковић, Сурдуличких мученика бр.5, Сурдулица,

III /2 – _ВИОЛЕТА СТАНКОВИЋ

ИВАНА СТАНИСАВЉЕВИЋ, С.Житорађе, Владичин Хан, заменик: Маја Миленковић, Сурдуличких мученика бр. 148, Сурдулица,

III /3 – ЈУГОСЛАВ МИЛЕНКОВИЋ

МАРИЈА МИЛОШЕВИЋ, с. Загужање, Сурдулица, замена: Татјана Милошевић, с.Алакинце,

III / 4 Алакинце – ДАЛИБОРКА МИЛОСАВЉЕВИЋ

АЛЕКСАНДРА ИЛИЋ, С. Алакинце,  заменик: Ивана Ђорђевић, с.Алакинце,

III / 5 – ТАЊА АРИЗАНОВИЋ,  Биновце

АЛИТ ДЕМИРОВИЋ, с. Биновце, заменик: Стефан Ибраимовић,

III / 6  – МИРКО МИЛЕНКОВИЋ, Сувојница

ЈЕЛЕНА СТОЈИЉКОВИЋ, ЗАМЕНИК: Драгана Стојановић,

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

IV/1 – АЛЕКСАНДРА ФИЛИПОВСКИ

СТАНИСЛАВА СТАНКОВИЋ, ул. Жике Стајковића 35,

Заменик: Сузана Цветковић, ул. Новице Дојчиновића 29,

IV/2  СЛАВИЦА БОГДАНОВИЋ

ДИЈАНА КРСТИЋ, Ул. Јасеновачка 7, Сурдулица, Заменик: Драгана Петровић, насеље Дубрава, Сурдулица,

IV/3 СВЕТЛАНА СТОЈАНОВИЋ

СУЗАНА РАНЂЕЛОВИЋ, УЛ. Јадранска 16/9, Сурдулица, заменик: Маја Стојановић, ул. Драгобрата Јанковића, Сурдулица 3/14,

IV/4  – ДОБРИЛА СТОЈКОВИЋ, Алакинце

ДАНИЈЕЛА ИЛИЋ, С. АЛАКИНЦЕ, Заменик: Оливера Николић, с.Алакинце,

IV/5  – ЖИКИЦА ПЕТКОВИЋ, Биновце

ЕМИР АЈРОВИЋ, с.Биновце, Сурдулица, заменик: Стефан Ибраимовић, с. Биновце,

IV/6  – Снежана Петровић, Сувојница

ДАЛИБОР ПОПОВИЋ, с.Дугојница, заменик: Бојана Величковић, с. Сувојница,

ПЕТИ РАЗРЕД

V/1-ПРЕДРАГ СТАНКОВИЋ

АЛЕКСАНДАР СТАМЕНКОВИЋ, ул. М.Стојановића бр.3, Сурдулица, Заменик: Светлана Борисов, ул. Расадничка 23, Сурдулица,

V/2- АЛЕКСАНДРА ТАСИЋ

МАРИЈА СТОЈАНОВИЋ, заменик: Ивана Радовановић,

V/3 – НЕНАД ЂОРЂЕВИЋ

САНДРА ЂОКИЋ, ул. Јадранска бр.5, Заменик: Далибор Стојановић, с.Алакинце,

V/4 – ЈАДРАНКА ЛАЗАРЕВИЋ

ИВАН ЈАНКОВИЋ, УЛ. Васе Смајевића 15, Сурдулица, заменик: Андријана Станковић, ул. Омладинска бр.5, Сурдулица;

ШЕСТИ РАЗРЕД

VI/1 –ГОРДАНА МИЛЕНКОВИЋ

ЈЕЛЕНА СТАНИМИРОВИЋ, ул. Јадранска 16/8,  Заемник: Данијела Миљковић, Ул.Велче Јанковић Кликовац бр.30,

VI/2 – _ИВАН МИРКОВ

ЈЕЛЕНА ДОЈЧИНОВИЋ, с.Алакинце, Заменик: Александра Китановић, ул Настаса Дојчиновића бр.2, Сурдулица,

VI/3 – ДРАГАНА РИСТИЋ

МИРЕЛА САВИЋ, с. Загужање, Заменик: Милан Јањић, ул.5.септембар 3/41,

VI/4 _- ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ

НАДИЦА ТРАЈКОВИЋ, ул. Краља Петра Првог, бр. 19/12, Заменик: Далибор Николић, с. Алакинце,

СЕДМИ РАЗРЕД

VII – 1 ИРЕНА АНТИЋ

МАРИЈА РАМАНОВИЋ, ул. Боже Батића, бр. 10, Сурдулица, заменик:

Михајло Радоичић, ул. Ђуре Јакшића, бр.22, Сурдулица,

VII– 2 МИЉАНА ЈАНКОВИЋ

ДУЛЕ ТРАЈКОВИЋ, с.Биновце, Сурдулица, Заменик: Драгана Трајковић, с. Биновце, Сурдулица,

VII – 3_БИЉАНА АНТИЋ

МАЈА АЈДИНОВИЋ АРСИЋ, Ново насеље бб, Сурдулица, Заменик: Сузана Николић, Ђуре Јакшића 24, Сурдулица,

VII – 4_ДРАГАН СТАНИСАВЉЕВИЋ

САНЕЛА СТАНКОВИЋ, Ул. Јадранска 16а/1, заменик: Марија Николић, Јадранска 16/10, Сурдулица,

ОСМИ РАЗРЕД

VIII – 1 ТАМАРА СТОЈАНОВИЋ

АЛЕКСАНДРА СТАНКОВИЋ, ул. Војводе Мишића бб, заменик: Јелена Ивановић, с.Житорађе,

VIII – 2  МИЛИЦА ЋИРИЋ

САНДРА ПОПОВИЋ, ул. Српских владара 31, Заменик: Ивана Стојановић, ул. Кеј Раде Цветковић бр.9, Сурдулица,

VIII – 3 ЉУБИНКА ЈОВАНОВИЋ

МИЛИЦА ИВАНОВ, ул. Расадничка бр.18, Сурдулица; Заменик: Наталија Савић, с.Алакинце, Сурдулица;

VIII – 4  НЕГОВАН ВУЧКОВИЋ

АЛЕКСАНДРА СТАНКОВИЋ, ул. Козарачка 13, Сурдулица, Заменик: Велибор Станисављевић, с.Сувојница.

У СУРДУЛИЦИ,                                                                                         директор школе

  1. 09. 2022.године                                                                                  ДРАГАНА НЕШИЋ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА

ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА САВЕТА РОДИТЕЉА 2022/23. ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

Четврта седница СР

Трећа седница СР

Друга седница СР 

Прва конститутивна седница

 

Савет родитеља у школској 2021/ 2022. години

Прва конститутивна седница СР од 14. септембра 2021. године

Друга седница СР од 25. марта 2022. године

Трећа седница СР од 19. априла 2022. године

Четврта седница СР од 29. јуна 2022. године