Савет родитеља

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

Савет родитеља у школској 2022/ 2023. години

Састав Савета родитеља

Састав савета родитеља 2022-2023

САВЕТ РОДИТЕЉА

ОШ ВУК КАРАЏИЋ У СУРДУЛИЦИ

у школској 2022/23. години

 

ПРВИ РАЗРЕД

I /1 – СИНИША МИЛЕНКОВИЋ

АНДРЕА ВЕЛИЧКОВИЋ  Aлакинце, заменик: Иван Стаменковић Варденичка 5 Сурдулица

I /2 –ИВАНКА РИСТИЋ

МАРИЈА КЛЕЈИЋ, ул. Јужноморавски нови одред бб, Сурдулиц,

Заменик: Тамара Станисављевић Миланов, ул.   Омладинске радне бригаде бр.2, Сурдулица,

I /3 –ДУШКА ЂОКИЋ

МИЉАНА РАДУЛОВИЋ, ул, Вука Караџића, бр. 12, Сурдулица, заменик: Марија Ташић, село Житорађе,

I/4 –ДАЛИБОРКА МИЛОСАВЉЕВИЋ, Алакинце

НЕБОЈША ВАСЕВ, с. Алакинце, Сурдулица,  заменик: Дијана Богдановић, с. Алкинце, Сурдулица,

I /ТАЊА АРИЗАНОВИЋ, Биновце_

ФЕРДИЈАН ДЕМИРОВИЋ, Заменик:Ален Веселовић,

I/6 МИРКО МИЛЕНКОВИЋ, Сувојница

Слађана Стојановић, Заменик: Јелена Митровић,

ДРУГИ РАЗРЕД

II /1  – _СНЕЖАНА МИЦИЋ

ЖАНЕТА СТОЈКОВИЋ, с.Алакинце, 17530 Сурдулица, замена: Маријана Китановић, ул. Ђуре Јакшића 13/9, Сурдулица,

II /2  – _МИРЈАНА РАДОИЧИЋ

МИЛЕНА НЕШИЋ ВЕЉКОВИЋ, X српске ударне бригаде, 22, Сурдулица, заменик: Маја Николов,

II /3  – _ВИОЛЕТА МИЛЕНКОВИЋ

ВЕРИЦА СУВАЈЧЕВИЋ, ул. Вука Караџића бр.21, Сурдулица, Замена: Ана Вукашиновић, ул. Дрварска 15, Сурдулица,

II / 4 – ДРАГАНА АНЂЕЛКОВИЋ, Алакинце

ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ, Алакинце, Замена: Драгана Ђорђевић, с.Алакинце,

II / 5  ЖИКИЦА ПЕТКОВИЋ , Биновце

НЕМАЊА ЗИТИЋ, с.Биновце, заменик: Предраг Салијевић, с.Биновце,

II /6  Сувојница – _БИЉАНА СТАНКОВИЋ

ДРАГАНА СТОЈАНОВИЋ,  с. Сувојница, Заменик: Кристина Јанковић, с.Сувојница

ТРЕЋИ РАЗРЕД

III /1 – ДАНИЈЕЛА МОМЧИЛОВИЋ

ЂОРЂЕ СТАНКОВИЋ, ул. Велибора Стајића 34, Сурдулица, заменик: Драгана Марковић, Сурдуличких мученика бр.5, Сурдулица,

III /2 – _ВИОЛЕТА СТАНКОВИЋ

ИВАНА СТАНИСАВЉЕВИЋ, С.Житорађе, Владичин Хан, заменик: Маја Миленковић, Сурдуличких мученика бр. 148, Сурдулица,

III /3 – ЈУГОСЛАВ МИЛЕНКОВИЋ

МАРИЈА МИЛОШЕВИЋ, с. Загужање, Сурдулица, замена: Татјана Милошевић, с.Алакинце,

III / 4 Алакинце – ДАЛИБОРКА МИЛОСАВЉЕВИЋ

АЛЕКСАНДРА ИЛИЋ, С. Алакинце,  заменик: Ивана Ђорђевић, с.Алакинце,

III / 5 – ТАЊА АРИЗАНОВИЋ,  Биновце

АЛИТ ДЕМИРОВИЋ, с. Биновце, заменик: Стефан Ибраимовић,

III / 6  – МИРКО МИЛЕНКОВИЋ, Сувојница

ЈЕЛЕНА СТОЈИЉКОВИЋ, ЗАМЕНИК: Драгана Стојановић,

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

IV/1 – АЛЕКСАНДРА ФИЛИПОВСКИ

СТАНИСЛАВА СТАНКОВИЋ, ул. Жике Стајковића 35,

Заменик: Сузана Цветковић, ул. Новице Дојчиновића 29,

IV/2  СЛАВИЦА БОГДАНОВИЋ

ДИЈАНА КРСТИЋ, Ул. Јасеновачка 7, Сурдулица, Заменик: Драгана Петровић, насеље Дубрава, Сурдулица,

IV/3 СВЕТЛАНА СТОЈАНОВИЋ

СУЗАНА РАНЂЕЛОВИЋ, УЛ. Јадранска 16/9, Сурдулица, заменик: Маја Стојановић, ул. Драгобрата Јанковића, Сурдулица 3/14,

IV/4  – ДОБРИЛА СТОЈКОВИЋ, Алакинце

ДАНИЈЕЛА ИЛИЋ, С. АЛАКИНЦЕ, Заменик: Оливера Николић, с.Алакинце,

IV/5  – ЖИКИЦА ПЕТКОВИЋ, Биновце

ЕМИР АЈРОВИЋ, с.Биновце, Сурдулица, заменик: Стефан Ибраимовић, с. Биновце,

IV/6  – Снежана Петровић, Сувојница

ДАЛИБОР ПОПОВИЋ, с.Дугојница, заменик: Бојана Величковић, с. Сувојница,

ПЕТИ РАЗРЕД

V/1-ПРЕДРАГ СТАНКОВИЋ

АЛЕКСАНДАР СТАМЕНКОВИЋ, ул. М.Стојановића бр.3, Сурдулица, Заменик: Светлана Борисов, ул. Расадничка 23, Сурдулица,

V/2- АЛЕКСАНДРА ТАСИЋ

МАРИЈА СТОЈАНОВИЋ, заменик: Ивана Радовановић,

V/3 – НЕНАД ЂОРЂЕВИЋ

САНДРА ЂОКИЋ, ул. Јадранска бр.5, Заменик: Далибор Стојановић, с.Алакинце,

V/4 – ЈАДРАНКА ЛАЗАРЕВИЋ

ИВАН ЈАНКОВИЋ, УЛ. Васе Смајевића 15, Сурдулица, заменик: Андријана Станковић, ул. Омладинска бр.5, Сурдулица;

ШЕСТИ РАЗРЕД

VI/1 –ГОРДАНА МИЛЕНКОВИЋ

ЈЕЛЕНА СТАНИМИРОВИЋ, ул. Јадранска 16/8,  Заемник: Данијела Миљковић, Ул.Велче Јанковић Кликовац бр.30,

VI/2 – _ИВАН МИРКОВ

ЈЕЛЕНА ДОЈЧИНОВИЋ, с.Алакинце, Заменик: Александра Китановић, ул Настаса Дојчиновића бр.2, Сурдулица,

VI/3 – ДРАГАНА РИСТИЋ

МИРЕЛА САВИЋ, с. Загужање, Заменик: Милан Јањић, ул.5.септембар 3/41,

VI/4 _- ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ

НАДИЦА ТРАЈКОВИЋ, ул. Краља Петра Првог, бр. 19/12, Заменик: Далибор Николић, с. Алакинце,

СЕДМИ РАЗРЕД

VII – 1 ИРЕНА АНТИЋ

МАРИЈА РАМАНОВИЋ, ул. Боже Батића, бр. 10, Сурдулица, заменик:

Михајло Радоичић, ул. Ђуре Јакшића, бр.22, Сурдулица,

VII– 2 МИЉАНА ЈАНКОВИЋ

ДУЛЕ ТРАЈКОВИЋ, с.Биновце, Сурдулица, Заменик: Драгана Трајковић, с. Биновце, Сурдулица,

VII – 3_БИЉАНА АНТИЋ

МАЈА АЈДИНОВИЋ АРСИЋ, Ново насеље бб, Сурдулица, Заменик: Сузана Николић, Ђуре Јакшића 24, Сурдулица,

VII – 4_ДРАГАН СТАНИСАВЉЕВИЋ

САНЕЛА СТАНКОВИЋ, Ул. Јадранска 16а/1, заменик: Марија Николић, Јадранска 16/10, Сурдулица,

ОСМИ РАЗРЕД

VIII – 1 ТАМАРА СТОЈАНОВИЋ

АЛЕКСАНДРА СТАНКОВИЋ, ул. Војводе Мишића бб, заменик: Јелена Ивановић, с.Житорађе,

VIII – 2  МИЛИЦА ЋИРИЋ

САНДРА ПОПОВИЋ, ул. Српских владара 31, Заменик: Ивана Стојановић, ул. Кеј Раде Цветковић бр.9, Сурдулица,

VIII – 3 ЉУБИНКА ЈОВАНОВИЋ

МИЛИЦА ИВАНОВ, ул. Расадничка бр.18, Сурдулица; Заменик: Наталија Савић, с.Алакинце, Сурдулица;

VIII – 4  НЕГОВАН ВУЧКОВИЋ

АЛЕКСАНДРА СТАНКОВИЋ, ул. Козарачка 13, Сурдулица, Заменик: Велибор Станисављевић, с.Сувојница.

У СУРДУЛИЦИ,                                                                                         директор школе

  1. 09. 2022.године                                                                                  ДРАГАНА НЕШИЋ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА

ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА САВЕТА РОДИТЕЉА 2022/23. ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

Савет родитеља у школској 2021/ 2022. години