Распоред часова

Школска 2023/2024.

Распоред часова по предавачима од 1.3.2024

Распоред часова по одељењима од 1.3.2024

Распоред часова по одељењима од 13.11.2023.

Распоред часова по предавачима од 13. 11.2023.

Распоред часова по одељењима

Распоред часова по предавачима

Распоред часова млађих разреда

Школска 2022/2023.

Збирни распоред одељења од 28.10.2022. године

Збирни распоред предавача од 28.10.2022. године

Збирни распоред одељења за период од 1. 9. 2022.

Збирни распоред предавача за период од 1. 9. 2022.

Распоред часова за млађе разреде од 1. 9. 2022.

Распоред часова млађих разреда у подручним одељењима од 1. 9. 2022.

Изборна настава и слободне активности

Распоред часова млађих разреда у подручним одељењима од 1. 9. 2021.

Распоред часова млађих разреда у централној школи од 1. 9. 2021.

Збирни распоред одељења за период од 15. 9. 2021.

Збирни распоред предавача за период од 15. 9. 2021.

Распоред наставника за период од 28.09.2020.

Распоред часова по одељењима старијих разреда за период од 28.09.2020.

Распоред часова млађих разреда од 02.09.2020.

Распоред одељења старијих разреда- 1.смена за период од 01.09.2020. до 25.09.2020.

Распоред одељења старијих разреда- 2.смена за период од 01.09.2020. до 25.09.2020.