Пројекти школе:

 

 

Проф. оријентација

Инклузивно образовање

Самовредновање

Школски развојни план 

Пројекат „Save the children“