Пројекат „Save the children“

 

Доступно и квалитетно образовање за девојчице и дечаке Роме

У циљу решавања питања искључивања, дискриминације и отежаног приступа образовању, за ромску децу и њихове породице наша школа је укључена у пројекат Доступно и квалитетно образовање за девојчице и дечаке Роме.

Очекивани исходи су:

  • Повећати доступност квалитетног инклузивног образовања за најугроженије ученике и развити моделе који ће спречити њихово рано напуштање школовања и социјално искључивање.
  • Ученици из циљне групе показују боље школско постигнуће , знање и вештине.

 Дана, 19.12.2017.год. потписан је уговор између ОШ „Вук Караџић“ Сурдулица и Удружења „ЦИП – Центар за интерактивну педагогију“ из Београда.

Са реализацијом пројекта почето је у другом полугодишту обезбеђивањем школског прибора, прибора за ваннастравне активности и ужине за све ученике у подручном одељењу ОШ „Вук Караџић“ у Биновцу.

У наредном периоду биће организоване радионице психосоцијалне подршке, као и едукативно – креативне радионице.

Предвиђене су радионице и за саме родитеље ученика у циљу оснаживања и успоствљања адекватне сарадње на релацији породица – школа, тиме и подршке на путу остваривања базичне идеје самог пројекта ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊА ДЕЦЕ ИЗ СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА.

Чланови тима за пројекат „Квалитетно и доступно образовање за девојчице и дечаке Роме“ :

  1. Данило Булатовић, директор школе;
  2. Марија Николов, координатор тима;
  3. Тамара Христов, педагог школе,
  4. Дејан Јакуповић, педагошки асистент;
  5. Далиборка Милосављевић, професор разредне наставе;
  6. Жикица Петковић, наставник разредне наставе,
  7. Крста Крумов, наставник разредне наставе,
  8. Гордана Тасић, наставник енглеског језика.

Потписивање уговора

Обука

Реализација пројекта у Биновцу