Музички кабинет

 

Музички кабинет постоји још од 1978.године, од оснивања школе.Тадашњи кабинет био је оскудно опремљен музичким инструментима, али је итекако помагао  извођењу наставе музичке културе. 

Касније, 2003. год. кабинет је пресељен у нови део зграде на трећем спрату и опремљен разним музичким инструментима, како старијег доба- као експонати, тако и савременијим инструментима које ученици користе за извођење наставе.

Кабинет је намењен извођењу часова музичке културе и хора, а за  одржавање кабинета задужени су Негован Вучковић и Владимир Станкулић, наставници музике културе.