Реализација пројекта „Save the children“ у Биновцу