ПОСЕТА ОСМАКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ШУМАРСКОЈ ШКОЛИ „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“