Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања шк.2017/18.

ТИМОВИ У ШКОЛСКОЈ 2017/2018 ГОДИНИ

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања чине:

 1. Данило Булатовић, директор школе,
 2. Тамара Христов, помоћник директора,
 3. Виолета Станковић, помоћник директора,
 4. Ирена Николић, школски психолог,
 5. Марија Николов, психолог школе
 6. представник Савета родитеља,
 7. Драгана Нешић, координатор тима, професор српског језика,
 8. Маја Стошић, професор разредне наставе,
 9. Бобан Станковић, професор физичког васпитања,
 10. Александра Тасић, доктор биологије,
 11. Тамара Стојановић, професор енглеског језика,
 12. Снежана Петровић, професор разредне наставе,
 13. Снежана Мицић, професор разредне наставе,
 14. Гордана Тасић, наставник енглеског језика,
 15. Иван Мирков, наставник географије,
 16. Жаклина Станојковић, наставник српског језика,
 17. Зоран Јовановић, наставник физичког васпитања,
 18. Ирена Антић, наставник српског језика,
 19. Сања Спасић, наставник ТИО,
 20. Олгица Стокић, наставник биологије,
 21. Биљана Антић, наставник хемије,
 22. Драган Станисављевић, наставник физичког васпитању,
 23. Радмила Костадинов Стојановић, наставник математике,
 24. Владица Спасић, наствник физике,
 25. Негован Вучковић, наставник музичке културе,
 26. Предраг Станковић, наставник математике,
 27. Јадранка Лазаревић, наставник српског језика,
 28. Снежана Мицић, проф.разредне наставе,
 29. Мирјана Радоичић, проф.разредне наставе,
 30. Виолета Миленковић, проф.разредне наставе,
 31. Данијела Момчиловић, проф.разредне наставе,
 32. Југослав Миленковић, проф.разредне наставе,
 33. Љубинка Анђелковић, наставник разредне наставе,
 34. Славица Богдановић, проф.разредне наставе,
 35. Светлана Стојановић, проф.разредне наставе,
 36. Синиша Миленковић, наставник разредне наставе,
 37. Душка Ђокић, проф.разредне наставе,
 38. Иванка Ристић, проф.разредне наставе,
 39. Добрила Стојковић, проф.разредне наставе,
 40. Далиборка Милосдављевић, проф.разредне наставе,
 41. Снежана Петровић, проф.разредне наставе.